شـرکت مدیـران آینـده نگــــر خلیـــج فـارس- سهامـی خـاص

بـا مـــــــــا در اوج باشــــید

تیم مـــا

با اعضای تیم بیشتر آشنا شوید .

Image

رسول ترکمانی روا

رئیس هیئت مدیره - مدیر عامل - برنامه نویس
Image

مصطفی راونگی نژاد

نائب رئیس - برنامه نویس

رویکــــرد مـــا

1.دانش بنیان بودن

دانش بنیان بودن یکی از اصولی است که شرکت ماخ خود را ملزم به آن میداند و در تلاش است که به لطف الهی در این زمینه هر روزمان بهتر از دیروز باشد .

2.خلاقیت و نوآوری

ماخ وظیفه خود میداند که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها از خلاقیت و نوآوری بهترین بهره را ببرد .

3.کمک به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته

شرکت ماخ با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی که بسیاری از عزیزان حتی در مناطق روستایی هم بتوانند محصولات خود را به بازار روز ارائه کنند .

خـدمــــات مـــا

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻱ

تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری مبتنی بر سیستم عامل ویندوز

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ

طراحی صفحات اینترنتی شخصی ، تبلیغاتی ، فروشگاه‌های اینترنتی و ...

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ

قبول قرارداد با شرکت‌ها جهت طراحی و پشتیبانی از نرم افزار‌ها و وب سایت‌های مبتنی بر پایگاه داده‌ها

بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی جهت ارائه خدمات از نرم افزارهای خاص خودشان و یا از وب سایت استفاده میکنند که این شرکت‌ها میتوانند با عقد قرارداد با شرکت ما از خدمات تولید و پشتیبانی بهرمند شوند .

ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎلاهای ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

طبق اساسنامه شرکت .

ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ

توصیفــــات

تمـاس بـا مـا